Der er gang i Kolding. Masser af spændende og store byggeprojekter i fuld sving og flere på vej. Men vi skal videre. Vi har derfor serveret vores input til den kommende helhedsplan for midtbyen. Det rummer mere vand, så vi får åen og havneområdet i spil, flere grønne områder der skaber oaser i byrummet, styrkelse af campusområdet, flere boliger, skoler, masser af ideer til friluft, fritid og bevægelse, oplevelseszoner… Kort sagt endnu mere liv i byen.

HELHEDSPLAN > Det er visioner og vitaminer til en kommende helhedsplan. Og det sker ikke i morgen – men er sigtepunkter til fremtidens Kolding. I Kolding Designer vi livet – og derfor vi inviterer dig til at komme med dine ideer, drømme fra små ting vi kan “fixe” i morgen til de store linjer.

PROTOTYPE LAB > En af metoderne forslag til et nyt levende og legende prototype-by-udviklings-laboratoriums-eksperimentarium, hvor vi samler alle de fine 3d modeller, skitser, filmklip, lys, lyd, byggeklodser, der kan visualisere alt det der sker og kan ske – og som inviterer alle til at involvere sig og være med til at designe fremtiden sammen.

HELE KOMMUNEN > Dette er bare bud på midtbyen. Vi er i arbejdstøjet, når det handler om hele kommunen. Men her har vi lige valgt at zoome ind på Midtbyen.

Vi håber, at du vil bringe dine ideer og tanker i spil.