Kriminalitetsraten i Danmark er faldende. Den er i dag ligeså lav som i 1980’erne. Men det er ikke ensbetydende med, at der ikke er mere at gøre – slet ikke når det kommer til internationale kriminelle. Den organiserede kriminalitet bliver mere og mere kompliceret at bekæmpe, og omrejsende tyvebander, menneskehandlere og terrorister stopper ikke nødvendigvis ved tærsklen til et landeskel.

I mange år har vi haft stor gavn af at være en del af det europæiske politisamarbejde, Europol. På grund af Europol har danske politifolk kunnet arbejde tæt sammen med europæiske kolleger, når internationale pædofiliringe, menneskehandlende bagmænd eller svindlere ud i økonomisk kriminalitet har været på spil. Det effektive politisamarbejde har gjort det langt sværere at være organiseret bagmand.

Men den gode udvikling kan være på retur. Rammerne for Europol er under forandring. Europol overgår fra at være et samarbejde på mellemstatsligt niveau til overstatsligt niveau, og det danske retsforbehold vil dermed blokere for Danmarks deltagelse. Derfor bør Danmark få en tilvalgsordning på det retlige område, så vi selv kan bestemme fra sag til sag, hvilke initiativer vi vil samarbejde om. Udlændinge- og asylpolitik skal stadig besluttes nationalt, i Danmark. Det står helt fast. Men dér, hvor vi kan stå stærkere i kampen mod organiserede kriminelle, skal vi vælge det europæiske samarbejde til. Med samarbejder på tværs af landegrænser har internationale kriminelle langt sværere kår i Danmark.

Det kommer næppe bag på nogen, at det langt fra er hver dag, at vi er enige i politik. Men når det kommer til at sende retsforbeholdet til afstemning blandt danskerne, har vi en fælles sag. En bred politisk aftale fra marts i år sikrer, at en folkeafstemning senest skal finde sted i første kvartal 2016. Vi anbefaler et ja til en tilvalgsordning. Alle danskere skal kunne føle sig trygge.

Af Eva Kjer Hansen (V) og Benny Engelbrecht (S)