Vi er flittige i Danmark. Men vi er for flittige, når vi igen og igen gør det mere kompliceret at drive virksomhed, end vores nabolande gør. Det svækker konkurrenceevnen for dansk erhvervsliv, som dermed får sværere ved at skabe vækst og nye danske arbejdspladser.

På Dansk Industris liste over erhvervslivets administrative byrder, er vi faldet fra en 5. plads til en 19. plads på kun to år. Konkret betyder det, at vi i 2013 udsatte dansk erhvervsliv for en administrativ byrde for i alt 29 mia. kr. Når vi samtidigt vælger at fortolke ny EU-lovgivning strammere end vores nabolande og har nogle af verdens højeste skatter og afgifter, kan det ikke undre, at Danmark er faldet fra en 8. til en 15. plads målt på vores konkurrenceevne.

Derfor har Venstre netop lanceret et erhvervspolitisk udspil med dét formål at mindske byrderne for erhvervsdrivende og gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark.

Når vi taler konkurrenceevne er én af udfordringerne, at vi mangler et håndgribeligt værktøj, der kan adressere de områder, hvor vi halter bagefter. Derfor foreslår vi et konkurrencebarometer, der præcist kan identificere, hvor skoen trykker for de forskellige virksomhedstyper – det kan være kontrolomkostninger i fødevareindustrien eller sagsbehandlingstiden inden for byggeri.

Derudover vil vi sætte en stopper for, at vi går længere end nødvendigt, når vi implementerer regler fra EU. Netop på dét område har vi en uheldig tendens til at gå længere end vores naboer og indføre særregler, der belaster danske virksomheder. Derfor er ét af vores forslag en systematisk sammenligning med vores nabolande, så vi sikrer, at vi i Danmark giver vores virksomheder lige vilkår for konkurrence.

Det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark.

Af Eva Kjer Hansen
medlem af Folketinget for Venstre
formand for Europaudvalget