Vi ønsker trygge borgere

I Venstre ønsker vi, at kommunen tager ansvar for et trygt byrum – men ikke alene! Politiet skal bistå med at løse opgaven.

Det bymæssige miljø spiller en afgørende rolle for omfanget af kriminalitet og borgernes oplevelse af tryghed i byrummet. I vores planlægning vil vi inddrage de elementer, veldokumenteret forskning peger på. Det handler blandt andet om overvågning – både videoovervågning af udsatte steder og fysisk overvågning gennem borgeres og omkringliggende erhvervsvirksomheders iagttagelser. Det handler om åbne, venlige og vedligeholdte byrum med gode udsynsmuligheder. Det handler om lys, så man på alle tider af døgnet kan se, hvad der foregår. Og endelig handler det om en tryghedsvandring sammen med politiet, der kan være med til at pege på de steder kriminaliteten erkendes.

I Venstre ønsker vi, at kommunen tager ansvar for et trygt byrum – men ikke alene! Politiet skal bistå med at løse opgaven.

Det Kriminalpræventive Råd har i denne uge holdt temamøde om trygge byrum. Forskerne peger på, at man skal være skarpe på hvilket problem, man ønsker at behandle i det tryghedsskabende arbejde. Er der mange utrygge borgere? Er det utrygge steder f.eks. en mørk tunnel eller er det utrygge episoder, der er udfordringen. En effektiv forebyggelse kræver skarphed på problemet.

Det Kriminalpræventive Råd har derfor i det videre arbejde påtaget sig opgaven, at komme med en række anbefalinger til kommunale beslutningstagere og fagfolk, der er optaget af at skabe tryghed i byen. Det er oplagt, at vi i Kolding kommune skal gøre brug af disse anbefalinger.

Venstre vil sikre, at det bliver en opgave det kommende byråd fokuserer på.

Kolding vil være en kommune for trygge borgere.

Eva Kjer Hansen &