Kolding Kommune har i mange år været i front hvad angår miljø og energi rigtige tiltag og den position ønsker vi naturligvis at styrke.

Folketinget har også ambitioner på det område, blandt andet med en plan for, at Danmark bliver uafhængig af fossile brændstoffer. Det betyder blandt andet, at der skal opsættes flere vindmøller på land.
En aftale som kommunernes landsorganisation har tilsluttet sig og vil arbejde for.

Det ansvar tager vi naturligvis også på os, og derfor vedtog byrådet i 2011 kommuneplanen for placeringsmuligheder af vindmøller i Kolding Kommune. Herefter skal der udarbejdes VVM redegørelse og lokalplan, samt borgerhøringer, for hvert enkelt område. Dette er lige gjort for en placering nord for Taps. Første vindmølle foreslås placeret 600 meter fra nærmeste hus i Taps. Dette er i henhold til vindmølle bekendtgørelsen og det vi kan kræve af afstand.

Borgerne i Taps har massivt indgivet høringssvar. De fleste går på bekymringer om støjpåvirkningerne og især den påvirkning, som lavfrekvent støj kan have. Når vi har høringer, så forventer vi som politikere, at vi kan svare klart på høringssvar. Det mener vi faktisk ikke at vi kan i denne sag. Og det har vi hele tiden lovet de bekymrede borgere.

Uanset hvem vi spørger, så henvises der blot til det vedtagne direktiv. Ingen henvisning til videnskabelige rapporter eller lignende. Samtidig melder regeringen ud, at man nu vil muliggøre 6 nærkyst havvindmølle parker. Her skal afstanden fra første mølle til kyst være 4 km! Til Taps by, skal afstanden være 600 meter! Hvorfor denne forskel? Er ynglende fugle og lystfiskere mere udsatte end borgere i en landsby?

Vi vil fortsat gerne arbejde for et bedre miljø og vi er ikke modstandere af vindmøller. Men inden vi kan fortsætte arbejdet med opstilling af vindmøller, så vil vi have klare svar. Det har både vi som besluttende politikere, men også naboerne til kommende vindmøller krav på.

Så indtil vi har fået de svar, så vil vi i Venstre ikke kunne stemme for vindmøller på land i Kolding Kommune. Vi vil rejse en sag i Plan & Miljø udvalget, hvor vi beder om opbakning til dette, så der ikke igangsættes flere VVM redegørelser og lokalplaner før vi har fået tilfredsstillende svar.

Helt fair, at folketinget pålægger os som kommune, at skabe rammerne til opstilling af vindmøller, men så må og skal de også leverer de fakta og de forskningsresultater, som skal følge med.

Jørn Pedersen og
Christian Kloppenborg-Skrumsager
formand for plan- og miljøudvalget,