Venstre vil styrke integrationen i Kolding

Gør vi nok for integrationen i Kolding?
 
Er vi sikre på, at alle de nye borgere forstår vores demokrati og sætter pris på, at vi kan ytre os frit?
 
Ved de, at vi har ret til at udfolde egen kultur, og selv bestemme hvilken tro vi ønsker at tilslutte os?
 
Ved de, at vi er midt i et kommunevalg, hvor deres stemme er lige så vigtig som alle andre borgeres stemme?
 
Venstre ønsker at gøre mere for integrationen. Ved både at række hånden frem og stille krav får vi flere i job og uddannelse, mindre kriminalitet og mere tryghed i kommunen.

I Venstre vil vi ikke blot gøre noget FOR borgere med anden etnisk baggrund. Vi vil i høj grad også gøre noget SAMMEN MED gode kræfter på området. 

Vi vil invitere Bydelsmødrene og BABA indenfor i kommunen.
 
BABA, der betyder far på mange forskellige sprog, er en frivillig social indsats som bringer fædres ressourcer i spil, så de kan støtte andre fædre i at involvere sig i deres børns liv i samspil med kommunen, børnehaven, skolen og resten af det omkringliggende samfund.
 
Bydelsmødrene er en frivillig organisation, der arbejder for god integration, stærke lokalsamfund og bæredygtige familier. De tager sig af isolerede mødre med etnisk minoritetsbaggrund og hjælper dem til at tage ansvar for eget og for familiens liv. Bydelsmødre giver information om samfundet, dets muligheder, rettigheder og pligter, skaber trygge og lærende fællesskaber og bygger bro – ikke mindst bro mellem kvinderne og kommunens og lokalsamfundets tilbud, ved at skabe lokale fællesskaber tværs af civilsamfund, det offentlige og den private sektor. 

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, peger på, at Bydelsmødre har fem gange større chance for at komme i uddannelse end andre kvinder med minoritetsbaggrund.
Samfundet får således mellem 3 og 10 gange pengene igen over en periode på 10 år.

Dette viser, at vellykket integration er en god investering, både menneskeligt og økonomisk.

Jørgen Meyer &