Kolding kommune har landets 3. højeste SFO takst. Dette går Venstre i Kolding nu til valg på at reducere med 25 %.

Kolding kommunes institutionspriser er generelt høje i forhold til kommuner, man normalt sammenligner sig med. Faktisk er kommunens SFO takster landets 3. højeste. Det er simpelthen ikke godt nok. Vi må erkende, at vores institutionstakster er for høje. I en situation hvor vi gerne vil tiltrække flere borgere til vores kommune, er det bare ikke godt nok. Det gør vi nu noget ved. Vi går til valg med et klart budskab om at reducere forældrebetalingen med 25 %.

Netop en reduktion i forældrebetalingen til skolefritidsordningen er blevet aktualiseret af, at regeringen i 2014 fik vedtaget sin folkeskolereform, der betyder, at eleverne fra 2014 skal være meget længere tid i skole og mindre tid i SFO. Da det er vigtigt, at forældrene fortsat prioriteter at sende deres børn i vores SFOére, som gør et rigtig godt stykke arbejde, er det naturligt at reducere taksten  – samtidig med at vi fastholder den gode kvalitet.

Fakta:

Det koster i dag 2.203 kr. pr. måned at have et barn i SFO i Kolding kommune. Uddannelsesudvalget indstiller, at taksten fra august 2014, hvor folkeskolereformen træder i kraft, bliver 1.838 kr. pr. måned.  Dette vil Venstre i den kommende periode have reduceret med 25 %, så det fremover vil koste 1.379 kr. pr. måned at have et barn i et SFO tilbud. Det svarer reelt til en reduktion på 824 kr. eller ca. 37 % i forhold til i dag.