I Venstre har vi dybe rødder i Danmarks landdistrikter og i de mindre bysamfund. Vi ved, hvor afgørende det er, at hele Danmark får en bedre fremtid, og ikke kun de største byer. Og mulighederne er der, hvis man giver de rette betingelser. Venstre vil sætte ind med konkret politik, der skal være med til at sikre fremtiden i hele Danmark. Herunder ses et overblik.

VÆKST, VIDEN OG ARBEJDSPLADSER
> Flere statslige arbejdspladser placeres uden
for Hovedstadsområdet
> Bedre bredbåndsdækning med en bredbåndsfond
på 300 mio. kr.
> Bedre og mere komplet mobildækning
> Vi skal sikre, at virksomhederne bliver mere
konkurrencedygtige og får flere danskere i arbejde

AKTIV BOSÆTNINGSPOLITIK
> Bedre adgang til realkreditlån i landdistrikterne
> 0-årig byggetilladelse ved frivillig nedrivning
> Bedre vilkår for små landejendomme og fastholdelse
af bondegårdsreglen
> Adgang til læger og et trygt sundhedsvæsen i hele landet

FRIHED TIL UDVIKLING
> Bedre muligheder for vækst- og jobskabende initiativer
helt tæt på vandkanten
> Mulighed for helårsboliger og erhverv i overflødiggjorte
bygninger i landdistrikterne
> Kommunerne skal selv bestemme, om de vil tillade
store butikker
> Begrænsningen for udvidelse af virksomheder i landzoner
hæves fra 5 til 25 ansatte.

FORBEDRET MOBILITET OG KORTERE REJSETID
> Befordringsfradraget skal forhøjes i flere landdistriktskommuner
> Højere fartgrænser på landeveje og motortrafikveje
> Billigere færger til småøer og ø-kommuner

STYRKET FØDEVARE- OG LANDBRUGSSEKTOR
> 16 vækstinitiativer målrettet fødevareerhvervet
> Danske særregler for gødning skal udfases
> Danske svineproducenters konkurrencevilkår skal forbedres
> Hurtigere sagsbehandling af miljøgodkendelser
> Mere moderne miljøregulering

VÆKST I TURISMEN
> 50 mio. kr. afsættes til at lette skatter og afgifter
på turismevirksomheder
> Bedre rammevilkår for udvikling af dansk kystturisme og
10 mio. kr. årligt til markedsføring af kyst- og naturturisme
> Styrkelse af feriedestinationer med særligt turismepotentiale
> Bedre skiltning til turistmål og lokale erhverv i landdistrikterne

VENSTRE VIL SIKRE FREMTIDEN I HELE DANMARK

PS. Du kan læse mere om hvert enkelt forslag på venstre.dk
Vi kan ikke love dig, at vi får al vores politik gennemført.
Men vi lover, at vi ikke pludselig vender om og går i en helt
anden retning. Stem på Venstre, så vi for fremtiden kan sikre
vækst og velfærd i hele Danmark.