Venstre er trukket i arbejdstøjet: Vil bombardere ny borgmester med forslag fra dag ét

Venstre er klar til den store test af Koldings nyvalgte konservative borgmester: Vil han føre borgerlig politik, som han har lovet – eller vælger han at gå med sine parlamentariske støtter hos S, SF og R. Umiddelbart før det nye byråds tiltrædelse tror Venstres Eva Kjer Hansen mest på det sidste.

Kolding: I løbet af kort tid efter nytår kommer det til at stå lysende klart for Koldings borgere, om kommunens nytiltrådte borgmester, den konservative Knud Erik Langhoff, rent faktisk vil føre borgerlig politik baseret på det flertal, som Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative tilsammen udgør i det nye byråd – eller om de tre nyvalgte konservative stemmer i byrådet fortrinsvist bliver lagt i “den røde kurv” hos SF, Socialdemokratiet og Radikale Venstre, som pegede på Langhoff som ny borgmester ved valget den 16. november alene for at vriste magten fra Venstre.

Formand for Venstres ni mand store byrådsgruppe, Eva Kjer Hansen, bebuder, at “vi kommer til at teste borgmesteren på, hvad det er for en politik, han vil føre”, og at Venstre lige fra starten af den nye byrådsperiode vil bombardere byrådet med forslag.

“Vi vil selvfølgelig holde ham op på, hvad han har lovet i valgkampen, men jeg tror ikke på det. Så vi ser frem til at få afklaret hvilken politik, der vil blive ført.” – Eva Kjer Hansen

Allerede under valgkampen lancerede Venstre en plan for, hvad partiet ville gennemføre de første 100 dage, hvis Eva Kjer Hansen var blevet den nye borgmester i Kolding efter Jørn Pedersen.

– Vi lancerede 14 konkrete forslag, og siden da er listen vokset med flere initiativer, som vi mener, at det haster med. Så dem vil vi søge at få gennemført de første 100 dage. For eksempel gælder det om hurtigt at få udpeget et hjemmehjælpsdistrikt som prøveområde for modellen med faste teams omkring borgerne, og familierne står og tripper for, at vi får anskaffet nogle mobile pavilloner, som kan bruges i tilknytning til eksisterende dagtilbud, hvor der er pladsproblemer, siger Eva Kjer Hansen.

Blokpolitik
Er du i tvivl om, at Knud Erik Langhoff vil stå ved sine løfter om, at der med borgerligt flertal i Kolding Byråd selvfølgelig også vil blive ført borgerlig politik?

– Vi vil selvfølgelig holde ham op på, hvad han har lovet i valgkampen, men jeg tror ikke på det. Så vi ser frem til at få afklaret hvilken politik, der vil blive ført. Bemærk, at Knud Erik Langhoff for længst har sagt, at han vil genåbne havneaftalen, og radikale Merete Due Paarup, som er en af dem, som støtter ham, vil slet ikke have en erhvervshavn.

Så tror du nærmere, at det er blokpolitik, vi kommer til at se for første gang i mange år i Kolding Byråd?

– S og SF talte meget blokpolitik-agtigt i valgkampen, og det var også det, vi så i konstitueringen af den nye byråd, hvor vi som det absolut største parti måtte tage det, de andre ville afgive. På valgaftenen ville Knud Erik Langhoff end ikke orientere os i den blå familie om, hvad han var i færd med. Så ja, det tror jeg, og det synes jeg er bekymrende for Koldings udvikling, siger Eva Kjer Hansen.

V-forslag i pipelinen
Det er bl.a. disse forslag, Venstre vil rejse i udvalg og byråd i løbet af de første 100 dage:

– Teamsmodellen på hjemmehjælpsområdet startes op.
– Aftale placering af et nyt bofællesskab til unge handicappede
– Nedsætte et nyt Parasportsråd, så afholdelse af Special Olympic kan sætte varige spor for parasporten i Kolding og Trekantområdet.
– Afsætte økonomisk støtte til lokale afdelinger af Bydelsmødre og Bydelsfædre.
– Etablering af et værested for veteraner.
– Starte udarbejdelse af udbudsmateriale til en helhedsplan for Kolding by og hele kommunen.
– Indkalde til en høring om prioritering af øgede ressourcer til skoler.
– Indkøb af mobile pavilloner til pasning.
– Få igangsat en undersøgelse af konsekvenserne af corona på trivslen blandt børn og unge.
– Ligestilling af offentlige og private tilbud.
– Oprette et udvalg, der skal udarbejde en plan, så Kolding handler på klimaudfordringen.
– Iværksætte en revision af Lunderskovs og Vamdrups borgerplaner, ligesom alle landsbyer kan få en revideret udviklingsplan i løbet af byrådsperioden
– Opstarte de første borgergrupper om udvikling af grønne områder.
– Hvordan kan Kolding Å få det bedste sammenhængende stiforløb fra Ådalen og ud til fjorden?

Eva Kjer Hansen &