Vedligehold af offentlige vandløb.

Af: Tobias Jørgensen (V), Folketingskandidat & byrådsmedlem i Kolding kommune. Fovsletvej 21, 6580 Vamdrup.

I disse år oplever vi stigende mængder nedbør. Det kan være problematisk at håndtere den store mængde ekstra vand. Derfor er det yderst vigtigt, at vandføringsmængden er tilstrækkelig i vores vandløb. Der er også fra landbruget stor fokus på dette, og jeg har ved flere lejligheder været i dialog med lodsejere, der har givet udtryk for, at der er udfordringer i forbindelse med afvanding af deres arealer – holdt op imod de krav, man bliver mødt med fra myndighederne. Dette er et område, der optager mig meget. Det er min klare holdning, at vi ikke skal gøre det sværere end nødvendigt at leve op til de krav, der skal være i forbindelse med vores vandløb.

Jeg og Venstre har derfor sat vedligehold af offentlige vandløb på dagsordenen og, med udgangspunkt i Vandløbsloven, bedt om en redegørelse for, om Kolding kommune som myndighed lever op til lovens krav til:

– Vandføringsevne

– Vedligeholdelsen af offentlige vandløb

– Afholdelse af udgifter i forbindelse med restaureringer.

Endvidere har Venstre bedt om en redegørelse for, hvornår der sidst blev foretaget opmåling af vandløbsprofiler og -snit i de vandløb, hvor kommunen enten er ansvarlig for vedligehold eller har tilsynspligten. Samt en plan for, hvornår eller hvor ofte disse skal opmåles.

Hvis der viser sig et behov for indsatser i forbindelse med vores vandløb, ønsker Venstre, at der i samarbejde med Spiras, BlueKolding og evt. andre relevante interessenter igangsættes en registrering af disse hurtigst muligt. Dette gælder også en udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan for oprensning/uddybning de steder, hvor en sådan måtte vise sig nødvendig.