Hvad er argumentet for, at Koldings borgmester ikke må vie et par på Kolding Fjord? – eller noget andet sted udenfor kommunegrænsen. Jeg kan ikke finde argumentet og fremsætter derfor et beslutningsforslag som skal ændre på reglerne for, hvor borgmestre og byrådsmedlemmer må foretage en vielse.

Ønsket er at give mere fleksibilitet til giftelystne par, og da borgmestre og byrådsmedlemmer allerede har kompetencen til at vie, skal den ikke begrænses af geografi.

Det skal være muligt for dem at vie udenfor kommunegrænsen, både til lands, til vands og i luften.

Så borgerne selv kan vælge, hvor de vil giftes, hvis de kan få en borgmester eller et byrådsmedlem med på idéen, og det følger de lokale regler for, hvor vielser må foregå.

Der kan være flere grunde til, at man ønsker en borgerlig vielse, men ligesom en præst må vie i andre kirker end sognets, skal borgmestre og byrådsmedlemmer også have mulighed for at vie andre steder end indenfor kommunegrænsen. Desuden bevæger vi os meget mere rundt i dag.

Vi flytter efter uddannelse og arbejde, men har måske relationer eller venner, man vil holde fast i. Det mener jeg ikke, at bureaukratiske regler skal være en hindring for. Så længe kommunernes regler overholdes, kan jeg ikke se noget i vejen for, at borgmestre og byrådsmedlemmer kan være med til at opfylde borgernes ønsker for den store dag, uanset om det måtte foregå på en båd på en af Sønderjyllands fjorde eller i en skov i nabokommunen.

Jørn Pedersen
Borgmester