Hvorfor skulle Koldings borgmester ikke kunne vie et par på en badebro i Kolding Fjord? Det bør være op til de enkelte borgere selv at bestemme, hvor de vil vies.

Men det er ikke lovligt i dag. Derfor fremsatte jeg sidste år et beslutningsforslag, som skulle ændre reglerne for, hvor en borgmester eller byrådsmedlemmer må foretage vielse. Dét forslag har regeringen nu taget til sig, og den 18. marts bliver det 1. behandlet i Folketingssalen med bred opbakning fra Folketingets partier.

Ønsket er at give mere fleksibilitet til giftelystne par, og da borgmestre og byrådsmedlemmer allerede har kompetencen til at vie, skal den ikke begrænses af geografi. Kan borgere få en borgmester eller et byrådsmedlem med på idéen, skal bureaukratiske regler ikke hindre en vielse, hverken til lands, til vands eller i luften.

Der kan være flere grunde til, at man ønsker en borgerlig vielse. Men ligesom en præst må vie i andre kirker end sognets, skal borgmestre og byrådsmedlemmer også have mulighed for at vie andre steder end inden for kommunegrænsen. Lad os modernisere reglerne og tage højde for, at folk flytter sig meget mere i dag og har forskellige ønsker til, hvordan deres vielser egentlig skal foregå.

Så længe kommunernes regler overholdes, kan jeg ikke se noget i vejen for, at borgmestre og byrådsmedlemmer kan være med til at opfylde borgernes ønsker for den store dag – uanset om det måtte foregå på en båd på én af Sønderjyllands fjorde eller i en skov i nabokommunen.

Eva Kjer Hansen