Tryghed til de ældste borgere

Det skal være trygt at blive ældre i Kolding kommune. Det vel og mærke uanset om man bor i byen eller på landet. I det lokalsamfund jeg er en del af, hænder det jeg får spørgsmålet – hvilke muligheder er der for os, når vi bliver ældre og bor i de små landsbyer? Dette spørgsmål med rette, da det ofte kniber med både dagligvarebutikker og offentlig transport – vigtige områder for de ældre, hvis man fx ikke længere kan køre bil.

I de små lokalsamfund bor ofte en stor andel af ældre borgere. De har måske boet her hele deres liv, haft selvstændige virksomheder eller arbejdet i nærområdet. Derfor har de et ønske om at blive boende så længe som muligt. Det er her de har deres netværk, og det som giver hverdagen liv og mening.

Til denne gruppe af borgere har vi som lokalpolitikere en opgave i, at finde holdbare løsninger for de ældre. Den traditionelle bustransport med store busser, som ikke bliver benyttet skal tænkes anderledes i form af fleksible ordninger eller anden alternativ transport.

Jeg vil arbejde for gode ældreboliger til hele kommunen, men især også til vores små landsbyer. Boliger hvor borgerne måske også inddrages i, hvad der giver mening for dem og deres fremtid.

Hvis vi skal bevare de små landsbyer er dette også en vigtig debat at tage.