Børnene trives på skolerne i Kolding Kommune. Børns trivsel i skolen er afgørende for, at der bliver plads til læring. Det er derfor dejligt at se at langt de fleste af børnene i Kolding Kommune trives – og trivslen er blevet endnu bedre.

Det er særligt på ”social trivsel” at børnene trives bedst. Her mener hele 96% at de trives godt og meget godt. Den faglige trivsel ligger også højt, hvor 93% af børnene oplever god eller meget god trivsel. Det er rigtig flot og over landsgennemsnittet.

Vi kan også se at drengene trives – faktisk lidt bedre end pigerne. Det er positivt, da vi har særlig fokus på at få en skole, der også gir drengene medvind på læringsvejen.

Plads til forbedring
Der hvor vi har den laveste trivsel er på ”Elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse samt af lærerens hjælp og støtte”. Her mener kun 14% af eleverne det er meget godt og næsten 30% giver det lav karakter.

Vi anerkender, at skolereformen har udfordret skolerne og lærerne – og vi har derfor også prioriteret ekstra 19 millioner af til skoleområdet over de næste 4 år. Så der fx både kan komme flere hænder og mere tid til forberedelse.

Stor ros til alle de dygtige engagerede lærere, pædagoger og ledere, der hele skoleåret knokler for at skabe trivsel og læring til børnene. Rigtig godt skoleår til alle jer, børnene og forældrene. Som vi siger i Koldings nye skolepolitik – vi er sammen om læring. Men vi er også sammen om at skabe trivsel.

Merete Due Paarup
Kolding Byråd (V)
Børn- og uddannelsesudvalget