Det glæder mig meget, at vi på sidste Social- og sundhedsudvalgsmøde har besluttet at bevilge ekstra midler til Home-Start Kolding, således det bliver muligt at ansætte endnu en deltidskoordinator. Bevillingen gør det muligt at støtte yderligere ca. 35 familier årligt, samt øge antallet af frivillige med ca. 20.

Home-Start er et koncept, hvor frivillige hjælper med støtte, venskab og praktisk hjælp i småbørnsfamilier med børn under 7 år, der er under pres. Støtten udføres som hjælp til selvhjælp, og støtten er kun i en begrænset periode, da meningen er, at familien, med den rette støtte, får et pusterum til igen at få overskud og tag styring af eget liv. Der er mange forskellige typer familier med i Home-start, f.eks. mødre på barsel med manglende netværk, børnefamilier hvor manden er selvstændig erhvervsdrivende og hvor dette påvirker familierne. Samt familier med komplekse problemstillinger, hvor kommunen har iværksat initiativer.

Kolding kommune indgik en partnerskabsaftale med Home-Start i 2014. Siden da har det været en kæmpe succes og til glæde for de familier, som har haft besøg af en frivillig fra Home-Start. I 2016 har Home-Start haft kontakt til 68 familier, og i alt 132 børn.

Home-Start har ansat en koordinator, til at matche frivillige og familier så de bliver en god og udviklende oplevelse for alle. Home-start har i en lang periode oplevet en stigende efterspørgsel, som de ikke er i stand til at kunne efterkomme med deres nuværende ressourcer. Derfor er på sin plads med et stort tillykke til Home-Start. Læs mere på hjemmesiden kolding.home-start.dk

Trille Nikolajsen
Kolding Byråd (V)
social- og sundhedsudvalget