Kolding kommune har arbejdet med udvikling af telesundhed, med henblik på at få et sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af kommune, læge og sygehus.

Sundhedshuset dannede rammen da Trygfonden d. 17. marts 2015 overrakte en donation på 1 million kr. til telesundhed. Pengene er øremærket til indkøb af tablets med KOL-Apps, hvor patienten ved hjælp af teknologien på den enkelte tablet selv kan måle eget helbred, og hvor der samtidig er direkte kontakt til læge og sundhedsplejeske der kan vejlede borgeren.

Telesundhed er med til at styrke borgerens mulighed for at engagere og motivere sig i eget forløb, og tage vare på egen sundhed og behandling. Teknologien er med til at give tryghed blandt pårørende, samt en øget indsigt i eget helbred der nedbringer antallet af indlæggelser.

En by på Koldings størrelse har ca. 3.000 borgere med den kroniske lungesygdom KOL, og det forventes at 300 af disse borgere kommer i kontakt med kommunens sundhedssystem. Donationen på 1 million kr. betyder at 100 af kommunens borgere med KOL kan få glæde af den nye teknologi.

Denne KOL-App er med til at give mennesker med lungesygdommen KOL  frihed og øget livskvalitet. I Venstre skal vi arbejde for, at flere borgere som har berøring med sundhedsvæsenet får glæde af den moderne teknologi. Vi skal arbejde for, at borgerne i Kolding kommune oplever, at mødet med sundhedsvæsenet bliver lettere. Der findes allerede telesundhed inden for kronikerområdet, hjemmeplejen, psykiatriområdet, misbrug og bosteder.

I Venstre vil vi arbejde for at fremme yderligere udvikling.

Trille Nikolajsen, byrådet
Seniorudvalg og Socialudvalg