Dansk statsborgerskab er et privilegium, ikke en rettighed. Et privilegium kan man gøre sig fortjent til, og man kan også gøre sig fortjent til at miste det igen.

Grundlovsdag tordnede salafisten Adnan Avdic på TV2 – for Gud ved hvilken gang – mod Danmark, mod demokratiet, mod ligeværd for kønnene, mod ytringsfrihed og religionsfrihed. ”I Helvede med Grundloven”, rasede han, til stor forargelse for de fleste danskere.

På min Facebook-side foreslog en af mine venner, Peter, at indføre et krav om, at nye statsborgere skal skrive under på Grundloven som betingelse for statsborgerskab. Peters opslag mødte naturligt nok stor opbakning. Det er imidlertid allerede sådan, at nye statsborgere skal love troskab og loyalitet over for Danmark og det danske samfund og erklære at ville overholde dansk lovgivning og respektere grundlæggende danske retsprincipper. Kravet blev indført af VK-regeringen i 2008.

Loyalitetsløftet understreger for den nye statsborger, at vedkommende nu er en del af et nyt fællesskab baseret på en række bestemte værdier. Men loyalitetsløftet er kun et løfte. Der er ingen konsekvenser for den nye statsborger, hvis løftet bliver brudt. Og så er et løfte ikke meget værd.

Salafisternes ”til Helvede med Grundloven” og deres angreb på vores værdier og friheder er et åbenlyst brud på loyalitetsløftet, på betingelsen for statsborgerskab.

Konsekvensen af at bryde loyalitetsløftet bør være, at de rettigheder, man som ny statsborger opnår ved at afgive løftet, mistes. Vil de ikke være en del af vores fællesskab, kan de blive fri. Vi tager statsborgerskabet tilbage.

Eva Kjer Hansen
medlem af Folketinget for Venstre