Tænk på tværs

Man kan ikke tvinge normaliteten ned over et menneske, der er diagnosticeret og er anderledes og derfor ikke passer ind i normen. Der er ingen tvivl om at jobcenteret gerne vil hjælpe det enkelte menneske, som skal være en del at arbejdsmarkedet. Der er desværre bare flere borgere, som oplever at blive mødt, af et system som har mangel på forståelse for det enkelte menneske. Systemet har tendens til at alle skal behandles på den samme måde, men det kan man ikke med mennesker som har særlige behov, og på hver sin måde er forskellige og unikke. Indsatsen skal tænkes meget mere på tværs af indsatsområderne, så vi bruger de kompetencer der er internt i kommunens afdelinger. Vi er på vej, men vi skal styrke indsatsen meget mere.
Jeg har stor respekt for alle de mange kommunalt ansatte, der hver dag yder en stor indsats. Vi skal sammen styrke nye indsatser, til gavn for de mennesker som kommer i berøring med systemet. Vi har som samfund brug for at få alle med ind i arbejdsfællesskabet. En styrket indsats skaber mere velvære for det enkelt menneske.

Trille Nikolajsen &