Det er store tab af industriarbejdspladser, vi har lidt i Syddanmark de seneste år. Med en høj koncentration af produktionsvirksomheder er vores landsdel hårdt ramt, og hårdest går det ud over Haderslev og Tønder, der inden for en periode på 12 år begge har mistet over 40 % af arbejdspladserne inden for industrien. Bekymrende tal, særligt ovenpå en rød finanslovsaftale, der ikke har set skyggen af et vækstfremmende initiativ.

På landsplan dækker tabstallet over 123.000 arbejdspladser i perioden 2000-2012. Ifølge økonomer kan en del af tabet forklares med, at danske virksomheder flytter arbejdspladser ud af landet, til steder med væsentlig lavere produktionsomkostninger end her. For det er dyrt at drive virksomhed i Danmark.

Venstre har derfor foreslået en lang række initiativer, der vil sænke virksomhedernes administrative og økonomiske byrder til et hensigtsmæssigt leje, hvor vi kan konkurrere med vores nabolande. Bl.a. foreslår vi et skatte- og afgiftsstop, der skal gøre danske virksomheder trygge ved at bevare arbejdspladserne i landet frem for at flytte dem ud. Derudover vil vi sænke afgifterne på energi, som netop rammer industrien som en yderst energitung branche.

Hvis regeringen tager sit ansvar alvorligt, begynder den at prioritere vilkårene for danske virksomheder. Siden den trådte til, er Danmarks konkurrenceevne dumpet fra en plads i top 10 blandt verdens mest konkurrencedygtige lande i 2011 til en 15. plads i 2013. Og når det gælder erhvervslivets administrative byrder, er vi på kun to år faldet fra en 5. plads til en 19. plads. Det kan altså næppe komme bag på regeringen, at den presser vores virksomheder til det yderste og dermed sender danske arbejdspladser ud af landet.
308033_194623260606746_1673503764_n
Af Eva Kjer Hansen, medlem af Folketinget for Venstre og formand for Europaudvalget