Svar til Villy Søvndal

Villy Søvndal skrev onsdag i JV, at velfærden ikke kan vente 20 år.

Venstre vil balance mellem indtægter og udgifter. Det er ansvarlig økonomi.

Venstres udgangspunkt er en prioriteret plan, hvor økonomien står mål med visionerne. Derfor er det vigtigt med en plan. Pengene skal komme fra flere tilflyttere og flere bæredygtige virksomheder. Pengene skal komme fra en effektiv organiseret kommune. Og råd og inspiration skal komme fra de mange fantastiske skoler, plejehjem og daginstitutioner, som allerede er de gode eksempler.

SF vil en anden vej. SF ønsker her og nu at booste udgifterne op over en bred front. For eksempel ved at indføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne, og hæve udgiftsniveauet pr. elev i skolerne. Det sidste med den begrundelse, at udgifterne pr. elev i skoler andre steder er højere end i Kolding?

Respekt for klar tale og tydelige budskaber!

Men er det måden at drive ansvarlig politik på?

Jeg savner svar på, hvor pengene skal komme fra. De fleste politiske partier kan sagtens finde gaver de vil dele ud. Det vanskelige er at finde ud af, hvor pengene skal hentes!

Det er afgørende for os, at vi holder os inden for den økonomi, vi har stillet borgerne i udsigt. Det er venstre garant for!

Hvis SF tænker på at gå til borgernes lommer (igen), så melder venstre klart fra! Vi vil ikke højere skatter i Kolding!

I venstre ønsker vi at udvikle videre på det høje serviceniveau, vi allerede har indenfor velfærdsområder som skoler, sundhed ældrepleje og daginstitutioner. Men vi ønsker at gøre det i et samarbejde med de partier i et nyt byråd, der også vil udvise økonomisk ansvarlighed.

Venstre vil en ansvarlig politik – Tryg By.

Jørgen Meyer &