Det nye sundhedscenter er åbent. Sundhedscenter Kolding er hele kommunens sundhedscenter. Hvor borgere kan henvende sig ved behov for genoptræning, sundhedspleje eller sundhedsfremme og forebyggelse.

Formålet med Sundhedscenter Kolding er at give borgerne én indgang til det kommunale sundhedsvæsen, sammenhængende sundhedsydelser og være ramme for nemme, kendte og tilgængelige sundhedstilbud. Grundlaget for sundhedscenterets arbejde er Kolding Kommunes Sundhedspolitik og Sundhedsaftalerne med Region Syddanmark.Fredag d. 27. marts fandt den officielle indvielse af Kolding Kommunes nye Sundhedshus sted. Mange var mødt frem for at se det nye og flotte hus, som allerede har været i brug i 3 måneder.

Allerede nu begynder planlægningen af etape 2 af Sundhedshuset – hvor der bliver fokus på rehabilitering, akutcenterfaciliteter og tandklinik med en række specialfunktioner.

I Venstre er vi stolte af det nye sundhedshus og vi vil arbejde for at etape 2 bliver til en realitet.

Trille Nikolajsen
Kolding byråd
Socialudvalg og Seniorudvalg