Vi har i Venstre ønsket at styrke borgerservicen i Lokalområderne, det er især borgere som ikke har PC, der kan få hjælp og de borgere som endnu ikke har fået lært elektronisk selvbetjening.

Alle borgerne i Kolding Kommune har adgang til at bruge borgerservice i Bredgade i Kolding, men der er naturligvis større afstand for dem, der har bopæl i Vamdrup, Lunderskov, Christiansfeld eller i landområderne.
Derfor ønsker Venstre, at der tilbydes hjælp en gang om måneden, med undtagelse af juli måned, på de 3 lokalbiblioteker i Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld.

Fokus skal primært være at tilbyde hjælp til at blive selvhjulpen, herunder bestilling og ibrugtagning af NemID, men også hjælp til at søge information om, hvor de forskellige ting findes digitalt.
Den forbedrede borgerservice er i dag blevet godkendt på økonomiudvalgsmødet og bliver nu sat i gang. Den forbedrede borgerservice skal evalueres i juni 2014.

Det er rigtigt glædeligt at borgerne nu kan få mere hjælp i Centerbyerne.

Med venlig hilsen

Yrsa Mastrup
Kolding Byråd (V)