Stor ros til BUPL for et vellykket vælgermøde

Kandidater til KV21 fra alle partier, var inviteret til møde med pædagoger fra dagtilbud, specialområdet, klub og SFO. Vi fik en konstruktiv dialog, med de faglig dygtige og engagerede pædagoger, der til dagligt forsøger at sikrer omsorg og høje faglige kvaliteter i vores dagtilbud.

Vi kom med ned på gulvet og fik et indblik i, hvordan hverdagen i virkeligheden ser ud i børnehøjde.

Med børnebriller er det tydeligt, at vi har et behov for at se på specialområdet og det glæder såvel dagtilbud som skoleområdet. Inklusion er ikke altid løsningen, men hvis det er valget i en given situation, skal vi sikre at vi samtidig med at vi understøtter barnet med særlige behov, har resurser til at sikre den omsorg og kvalitet som de andre børn har krav på.

Lytter vi til pædagogerne melder de klart ud. Politikere og ledelse sætter en masse ting i gang, og der afsættes ikke den fornødne tid til implementering, inden et nyt tiltag eller procedurer kommer til. Vi skal stoppe med at sætte nye tiltag i gang, uden at tage stilling til om det passer med det vi har i forvejen. Samtidig skal vi vurdere om der er noget vi løbende skal fjerne, der bare skaber unødvendigt skrivebordsarbejde for personalet, som kan konverteres til vigtig tid sammen med børnene.

Mødet med pædagogerne hos BUPL har bestemt sat en masse tanker i gang som skal bruges under valgkampen, men som jeg også håber at få mulighed for at realiserer i mit politiske arbejde i det kommende byråd.

Trille Nikolajsen &