Det er rystende, hvordan kriminelle fra andre lande på meget professionel vis organiserer sig for at tage på plyndringstogter i danske hjem. Det skal vi gøre alt for at stoppe; Danmark skal ikke blive en markedsplads for kriminelle.

Spørger man DF, mener de, at en rød/hvid grænsebom ved Kruså og en bevarelse af retsforbeholdet vil stoppe de kriminelle. Ingen opfattelse kunne være mere forfejlet og naiv. Grænsebomme i sig selv er ikke særligt effektive, og dertil kommer, at Danmark har 7.000 km. kystlinje – her vil grænsebomme ved Kruså ikke have nogen som helst effekt.

I Venstre mener vi, at grænseoverskridende kriminalitet skal bekæmpes med grænseoverskridende løsninger bl.a. via EUROPOL. I 2012 samarbejdede dansk politi og EUROPOL i 10.091 sager, som har været med til at afsløre pædofile, menneskehandlere, rockere og terrorister. Det er meget foruroligende, at Danmark pga. vores retsforbehold i år 2015 glider ud af det samarbejde – for det siger sig selv, at pædofile, terrorister og menneskehandlere ikke vil kunne bekæmpes i samme grad. Derfor skal vi afskaffe forbeholdet, så vi fortsat kan bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet.

En afskaffelse af retsforbeholdet kan selvfølgelig ikke stå alene. For at stoppe de organiserede kriminelle skal vi iværksætte flere løsninger:
For det første skal de kriminelle afsone deres fængselsdom i hjemlandet, så danske fængsler ikke fungerer som et hotelophold. Derudover skal bevogtningen af EU’s ydre grænser øges, så vi mindsker den illegale indvandring, der i 2012 bestod af 72.000 illegale indvandrere til Europa. Sidst men ikke mindst skal vi styrke indsatsen mod den organiserede kriminalitet i det pågældende land, hvor de kriminelle i fællesskab aftaler at tage til Danmark – de skal fanges, allerede før de når den danske grænse.

Af formand for Europaudvalget og MF’er Eva Kjer Hansen (V)
og EP-kandidat Asger Christensen (V)