Grænseoverskridende problemer og kriminalitet skal bekæmpes på tværs af landegrænser. Derfor siger Venstre “ja” til at erstatte det nuværende retsforbehold med en tilvalgsordning, når vi torsdag den 3. december skal til folkeafstemning.
Selv om det kan lyde EU-juridisk og kompliceret, så er den politiske kerne faktisk helt enkel:

Ved at stemme “ja” har vi selv mulighed for at bestemme, hvilke dele af samarbejdet vi vil være en del af, og måske lige så vigtigt: Hvilke dele vi ikke ønsker at være en del af.

Grænseoverskridende kriminalitet kræver grænseoverskridende samarbejde. Når vores hjem udsættes for indbrud af udenlandske bander, og når menneskehandlere uhindret kan operere på tværs af hele EU, ja så kræver det ganske enkelt, at politiet får de mest optimale muligheder for at kunne deltage i en international efterforskning. Det skal være sværere at være kriminel og tryggere at være dansker.

Vi skal fortsat selv bestemme over vores egen udlændingepolitik, uden at EU blander sig. Det har fra starten været et ufravigeligt krav fra Venstres side at fastholde denne linje, således at det ikke er andre landes forhold, der dikterer, hvordan vi fører udlændingepolitik i Danmark.

Afstemningen om retsforbeholdet er meget vigtig, da et eventuelt nej vil gå ud over danskernes tryghed. Derfor skal vi have en tilvalgsordning, så det europæiske samarbejde fortsat kan beskæftige sig med at skabe fred, frihed og sikkerhed på tværs af Europa.

Anton Yding
Kolding Vælgerforening