Stadig nej til SF´s overformynderi

SF har bebudet et bureaukratisk forslag om at forbyde offentlige myndigheder at sende beskeder til borgere om aftenen, i weekenden og ferier. Selvom danskerne selv bestemmer, hvornår de vil læse deres digitale post, er det ikke nok for SF. De vil regulere, hvornår beskeder sendes – og vil have at Folketinget skal lovgive om dette.
Byrådsmedlem Hans Holmer er ked af, at vi kalder hans forslag for overformynderi. Men det er det.
I Venstre ønsker vi ikke et sådant bureaukrati. Vi har tillid til at sagsbehandlere i det offentlige sender breve til borgere med en naturlig pli og forståelse for borgerens situation. Er der beskeder, der ikke skal sendes en fredag aften, fordi den kan være vanskelig at håndtere for modtageren, så er det en ledelsesmæssig opgave at sikre, at det ikke sker. Hans Holmer nævner brev om ophør af sygedagpenge eller ophør af en bevilling på handicapområdet som eksempler på ubehagelige beskeder, der kan være trælse at læse. Det er vi helt enige i. Men det betyder ikke, at vi skal opbygge et stort bureaukratisk regelsæt af den grund.
Når SF vil forbyde breve fra det offentlige, så bremses arbejdsgange unødigt, og ventetider, der i forvejen kan føles lange kan blive endnu længere. Og hvilke ressourcer vil der ikke skulle anvendes på at opbygge registre over, hvilke borgere der må sendes post til hvornår.
Hans Holmer har helt ret i, at her har vi et godt eksempel på, hvor SF og Venstre adskiller sig. Vi har tillid til at medarbejdere i det offentlige godt kan udvise forståelse og pli over for borgere, og vi ønsker ikke et stort bureaukratisk formynderi med regler om, hvornår man må sende post til borgere. Vi synes, at nutidens digitale muligheder med den fleksibilitet, det giver, er en fordel for borgere.
Det hindrer ikke, at der skal tages hensyn til udsatte borgere. Og at det kan gøres uden, at vi skal til at bruge ord som at ”forbyde”. Vi ønsker nemlig at Designe Livet – sammen.

Eva Kjer Hansen & Ole Alsted &