Stabil og tryg ældrepleje

Jeg arbejder for et trygt og godt ældre liv i Kolding Kommune. Vi skal arbejde for mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen. Mange ældre og demente borgere, som modtager pleje, oplever mange forskellige hjemmehjælpere som kommer i deres hjem. Det skaber utryghed og manglende kontinuitet i ældreplejen. Det skal være de samme få personer som kommer hjem hos borgeren, da den enkelte er bedst tjent med en stabil og personlig omsorg fra kompetente plejere, der indgående kender borgerens behov.

Vi skal udvikle nye veje til at sikre mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen. Det skal gøres igennem etablering af faste, selvstyrende teams. Vi skal udvikle nye måder at organisere hjemmeplejen på, hvor der er fokus på personkontinuitet, fordi det øger trivsel og tryghed hos den enkelte borger.

Trille Nikolajsen &