Specialteam i hjemmeplejen

Jeg arbejder for at styrke indsatsen i socialpsykiatrien i Kolding kommune. Flere psykiske sårbare modtager støtte fra hjemmeplejen. Jeg mener vi skal have et nyt specialteam i hjemmeplejen, som skal hjælpe borgere med komplekse problemstillinger. Borgere, som den almindelige hjemmepleje har svært ved at tilbyde den optimale hjælp, fordi de kan være verbalt eller fysisk udadreagerende. Teamet skal arbejde tværfagligt med forskellige fagligheder, herunder hjemmesygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, socialpædagoger og ergoterapeuter, der alle selv har valgt at arbejde med denne gruppe borgere. Vi skal styrke indsatsen på området, ved bl.a at opkvalificerer de dygtige medarbejder vi allerede har ansat i kommunen.

Trille Nikolajsen &