Der skal gøres noget ved den sociale skævvridning.

Når de nye regler for kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, endeligt slår igennem pr. 1. Oktober 2016 vil det også ramme en række forældre/familier med hjemmeboende børn. Når en familie eller enlig forsørger nedsættes i ydelse betyder det nødvendigvis ikke at børnenes mistrives, men der vil blive færre muligheder for at disse børn kan forblive eks. foreningsaktive, simpelthen fordi der ikke længere er råd til kontingent og lign. Denne sociale skævvridning ønsker jeg at gøre noget ved.

Derfor vil jeg på næste social- og sundhedsudvalgsmøde bede forvaltningen om at udarbejde en konkret liste over de støttemuligheder, som vi har i Kolding Kommune for at hjælpe disse børn, og dermed forhindre at de oplever en eksklusion fra fællesskabet, som kan resultere i ensomhed og mistrivsel.

Trille Nikolajsen
Kolding Byråd (V),
Næstformand i Social og sundhedsudvalget