Dansk landbrugs- og fødevaresektor er stærk. Men den er også i benhård konkurrence med resten af Europa. Om hvem der kan producere billigst og til den bedste kvalitet. Desværre har vi en fødevare- og landbrugsminister, som med sit politiske korstog har tromlet vores landmænd og gjort det sværere at følge med.

Seneste eksempel på dét vanvid af regler, som danske landmænd lever med, er kravet til landmændene om at opsætte et skilt på deres grund, hvis de modtager tilskud fra EU. Tænk sig, dét har Dan Jørgensen stemt for. Den slags vedtagelser er ikke andet end en popministers symbolpolitik, som til gengæld er til stor gene for de 1800 landmænd, som nu skal have bøvlet med en plakat og kravene til dens format.

Så er der regeringens beslutning om at fastholde kravet om en ammoniakreduktion på 24 % i husdyrproduktionen, når gennemsnitskravet i EU er på 6 %. Der er de danske særregler på gødning og de skrappe harmonikrav for slagtesvin, som regeringen ikke vil være med til at hæve til EU-niveau. Og så vover ministeren alligevel at ytre, at man ikke kan sige, at Danmark overimplementerer.

Det vurderes, at fødevare- og landbrugssektoren har et vækstpotentiale på øget eksport med 50 mia. kr. og 25.000 nye arbejdspladser de kommende år. Dét forsøgte Venstre sidste efterår i samarbejde med Konservative og Dansk Folkeparti at komme i møde med en samlet pakke bestående af 16 konkrete initiativer til bedre konkurrencevilkår. Ville regeringen overhovedet høre tale om reformer? Nej.

Regeringen har i den grad sjoflet landbrugspolitikken. Jeg har én appel til den kommende minister for vores landbrug: Slip bønderne fri af Socialdemokraternes stavnsbånd!

Af Eva Kjer Hansen, medlem af Folketinget for Venstre