Skoledagens længde har betydning. Landsdækkende undersøgelser viser at otte ud af ti elever synes skoledagen i folkeskolen er for lang.

Kolding kommune er én af de 2/3 kommuner, der har sagt ok til at skolerne kan søge dispensation og få lov at lave en kortere skoledag ud fra faglige og pædagogiske begrundelser og fx konvertere nogle af timerne til to-lærer timer. Ingen af de skoler, der har søgt, har fået lov til at korte skoledagen. Det kan der jo være mange forklaringer på.

I Venstre tror vi på, at det er den lokale skoleledelse og skolebestyrelse, har fingeren på pulsen, hvad angår at få skoledagens længde til at passe til lokale forhold – og derfor er det et skridt på vejen at undervisningsministeren har sendt et forslag i høring, der siger at skolebestyrelsen skal godkende skoleskemaet. Det vil betyde, at både forældre og elever skal høres ude lokalt, og at det vil give anledning til nogle diskussioner af både rammer, der handler om selve skoledagens længde, men også om et mere varieret indhold.

Det handler ikke kun om skoledagens længde. Det handler om at få den bedste kvalitet i undervisningen, om at sikre en spændende og varieret skoledag, det handler om trivesel – og at have energi til et aktivt fritidsliv efter skolen.

Vi skal derfor lytte til de lokale ønsker – og være åbne for lokale løsninger og nytænkning. Det handler ikke bare om en kort eller en lang – men om at det skal være lige tilpas.

Merete Due Paarup
Kolding Byråd (V)

Børn- og uddannelsesudvalget