Udsendelsesrækken ”Skjulte talenter”, som vises på DR1, sætter fokus på hvordan en hverdag med Autisme spektrum forstyrrelse opleves. Her ses tydeligt, at symptomer som følger med Autisme Spektrum forstyrrelse er opmærksomhedsforstyrrelse, angst, depression, begrænset forestillingsevne og udfordringer med at fungere socialt. Det medfører store udfordringer for de berørte. Flere af disse mennesker har et stort ønske om at få et arbejde – blive selvforsørgende og bidrage til samfundet, i stedet for at blive fastholdt på sidelinjen med passiv forsørgelse.

Jeg mener, at vi som kommune har pligt til at bygge bro fra de udfordringer, som mennesker hver især har, så de kan få en plads på arbejdsmarkedet. De skal finde den rette hylde, og dermed være en del af et arbejdsfællesskab.

Vi skal sikre os, at vi som kommune er opmærksom på, at der er brug for en særlig støtte og opmærksomhed, så personer med Autisme Spektrum forstyrrelse bliver social integreret i samfundet. Hvert enkelt individ skal ses som en styrke, og erhvervslivet skal åbne dørene for denne gave.

Jeg ønsker at sætte fokus på dette tema i Kolding Kommune, ved at sætte det på dagsordenen på næste møde i arbejdsmarkedsudvalget.

Jeg er overbevist om, at det lokale erhvervsliv kan få stor glæde af disse borgere – så begge parter kan få noget godt ud af dette tiltag.

Trille Nikolajsen
Kolding Byråd (V)
arbejdsmarkedsudvalget