Sikker trafik – Tryg by!

Medierne har i weekenden haft stort fokus på farlige trafikkryds og vejstrækninger.

Det viser sig, at flere kommuner i landet har udfordringer. Og det er ikke mere end 14 dage siden, at JV bragte en større artikel om problemerne i Vejen.

Kommunen gennemførte en sortpletanalyse, hvor embedsmændene udpegede de steder, hvor der skete flest ulykker.

Otte kryds blev udpeget som sorte pletter med en rate på mindst fire ulykker inden for de seneste fem år.

Har vi et tilsvarende problem i Kolding Kommune?
Det kan der ikke svares klart på!

Udover de store menneskelige omkostninger en færdselsulykke har for dem, der er så uheldige at blive ramt, er disse hændelser også forbundet med store økonomiske omkostninger.

Ifølge tal fra Vejdirektoratet og Cowi koster en personskade i gennemsnit samfundet ca. 600.000 kroner.

Det er på tide, at vi får foretaget en grundig analyse af potentielt farlige vejstrækninger og vejkryds i Kolding Kommune.

Det bør ske ved en sortpletanalyse baseret på den viden, der er. Det betyder, at vi skal inddrage både politiets og skadestuernes registreringer.

Vejen Kommune har i sit budget afsat penge til at bygge nogle af de farlige kryds om.

Det vil være rettidig omhu, at Kolding Kommune i forlængelse af en analyse, er rede til at bevilge penge til at forbedre de sorte strækninger, hvor der har været fire ulykker eller flere inden for de seneste fem år.

Rådet for Sikker Trafik peger på initiativer som vejkantskampagner med skiltning i vejsiden og kommunikation i medierne. Derudover er vejtekniske foranstaltninger med omlægning af kryds og indretning af rundkørsler en mulighed. Og dertil kommer etablering af trafiklys og hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Venstre i Kolding ønsker at sikre borgerne, når de bevæger sig i trafikken. Derfor vil vi i et kommende byråd prioritere en sortpletanalyse og budgettere de nødvendige penge over tid!

Jørgen Meyer &