Project Zero – en vision til Kolding?

”Project Zero” er et demonstrationsprojekt der blev startet i 2007 af Sønderborg Kommune, hvor de forpligter sig i at blive CO2 neutrale inden 2029. Samtidig skal der skabes nye kompetencer og grønne jobs. Projektet skal vise Danmark og resten af verden, hvordan man kan blive CO2 neutral.

I Kolding har vi en ”bæredygtighedsstrategi”, der er bygget op omkring FN’s 17 verdensmål, hvor bæredygtig energi, byer og samfund er i fokus. Kommunen har sat mange projekter i gang, der skal hjælpe kommunen med at blive grønnere, mere bærdygtig og miljørigtig.

Overskudsvarme fra spildevand bliver brugt til at opvarme lejligheder og efterfølgende drive en turbine der producerer grøn strøm. Kolding kommune gør mange gode ting, men vi halter bagud ift. Sønderborg.

Vi skal have stablet et projekt på benene, der forpligter Kolding kommune til at blive CO2 neutral, hvor borgerne og virksomhederne bliver endnu mere inddraget, og hvor ny teknologi og idéer bliver skabt og delt med hele verden.

Vi skal have fastsat nogle mål, så vi løbende kan måle hvor langt vi er fra målet, og på hvilke områder vi skal sætte ind.

Ved at lave sådan et projekt forpligter man sig til at tænke klima i ALT, hvad der gøres.

Strategien skal derfor være bærende for alle andre strategier i Kolding. Vi skal være frontløber og vise verden, hvordan man gør og vise, hvad Kolding kan.

Kolding skal være den grønneste kommune.

Niels Henning Bladt &