Et ja til patentdomstolen den 25. maj vil forbedre vilkårene for dansk erhvervsliv. Et ja vil spare virksomhederne penge, give dem mindre bureaukrati og øge deres retssikkerhed. Med en fælles patentdomstol vil det nemlig blive nemmere at føre retssager, hvis en anden virksomhed kopierer ens produkt og bryder ens patent – simpelthen fordi alle sager vil blive ført ved samme domstol, efter samme regler og lovgivning.

En patentdomstol vil særligt gøre livet lettere for de små og mellemstore virksomheder. Forleden var vi på besøg hos Envotherm i Haderslev, som producerer udstyr, der renser farligt spildevand, og de vil med deres mange patenter få stor gavn af enhedspatentet og den fælles domstol. Det vil de, fordi de som forholdsvis lille virksomhed ikke har ressourcer til at søge om patent og eventuelt senere forsvare dem i dét omfang, som store virksomheder har.

I dag er det sådan, at bryder en anden virksomhed i et andet land deres patent, så risikerer Envotherm at skulle forsvare sig mange steder, på forskellige sprog og efter vidt forskellig retspraksis. Det er dyrt og noget nært uoverkommeligt for en mindre virksomhed med få ansatte.
Derfor vil en fælles patentdomstol gøre en forskel. Med den vil man kunne nøjes med at føre én sag i EU og efter enslydende regler. Og for Envotherm i Haderslev vil det være en lettelse – både økonomisk og administrativt.

Takker danskerne ja til patentdomstolen, vil patentaktive virksomheder kunne bruge mindre energi på at oprette og beskytte deres patenter og i stedet bruge den til at udvikle deres virksomheder og skabe nye danske arbejdspladser. For at styrke vores lokale virksomheder, anbefaler vi at stemme ”ja” til patentdomstolen ved Europaparlamentsvalget den 25. maj.

Af Eva Kjer Hansen, MF (V)
Benny Engelbrecht, MF (S)