Når vi den 25. maj 2014 skal til stemmeurnerne, er resultatet afgørende for skabelsen af nye danske arbejdspladser. Vi skal stemme om en fælles europæisk patentdomstol, der gør det nemmere og billigere at oprette patenter i hele EU. Lytter man til dansk erhvervsliv er meldingen klar: Enhedspatentet vil øge virksomhedernes konkurrenceevne og give mere arbejde til danskerne.

Danske virksomheder er nemlig i forvejen europamestre i at oprette patenter – de patentaktive virksomheder tegner sig for hver tiende arbejdsplads herhjemme og for mere end en tredjedel af Danmarks samlede eksport. Disse og nystartede virksomheder vil med et ja til patentdomstolen få reduceret deres omkostningsniveau betragteligt og dermed øget deres konkurrenceevne i EU.

Patentreformen vil gøre det muligt at få godkendt et patent i hele EU med bare én ansøgning. I dag skal danske virksomheder søge patent i hvert enkelt EU-land, hvilket er dyrt, upraktisk og en stor barriere for udvikling. Det koster i dag en virksomhed cirka 240.000 kroner at søge patent i samtlige 27 EU-lande. Den udgift vil med enhedspatentet komme ned på maksimalt 50.000 kroner, når patentreformen er fuldt indfaset.

Står Danmark uden for patentet, vil det ikke kun vanskeliggøre patentansøgningen for danske virksomheder. Det risikerer også at gøre Danmark mindre attraktiv for udenlandske virksomheder at etablere sig i, hvis man skal søge særskilt patent for det danske marked.

Desværre har vi ikke kunnet sætte vores lid til statsministeren. Regeringen mestrede ikke at tøjle sit parlamentariske grundlag og opgav i december at få 5/6 flertal i Folketingssalen. Så nu er det op til danskerne til maj at sikre bedre betingelser for vores erhvervsliv og dermed grobund for mere arbejde til de danske arbejdstagere.

Af Eva Kjer Hansen,
MF for Venstre og formand for Europaudvalget.