Vamdrup

Når du er medlem af Venstre er du tilknyttet en lokal vælgerforening i forhold til din bopæl. Det er i Vælgerforeningen, at mange af Venstres aktiviteter finder sted. Vælgerforeningens opgave er derfor at varetage medlemmernes interesser. Kommuneforeningen har som primær opgave at beskæftige sig med det kommunalpolitiske niveau.

Det er i vælgerforeningen, at mange af Venstres aktiviteter finder sted. Der er ofte mere end én vælgerforening i en kommune.
Hvor det er tilfældet, er vælgerforeningerne inden for kommunens område organiseret i en kommuneforening

Herunder ser du bestyrelsen for Vælgerforeningen for Venstre i Vamdrup:

Formand
Brian G. Larsen
Tlf: 2630 1658
E-mail: bgl@arenasyd.dk

Næstformand
Jens Leth-Pedersen
Tlf: 2073 8878
E-mail: leth-pedersen@hotmail.com

Sekretær
Yrsa Mastrup
Tlf: 7558 2238 / 2932 2997
E-mail: yrma@kolding.dk

Kasserer
Ahmed Mohammadi
Tlf: 2620 7230
E-mail: ahmad_mohammadi@live.com