Vamdrup

Når du er medlem af Venstre er du tilknyttet en lokal vælgerforening i forhold til din bopæl. Det er i Vælgerforeningen, at mange af Venstres aktiviteter finder sted. Vælgerforeningens opgave er derfor at varetage medlemmernes interesser. Kommuneforeningen har som primær opgave at beskæftige sig med det kommunalpolitiske niveau.

Det er i vælgerforeningen, at mange af Venstres aktiviteter finder sted. Der er ofte mere end én vælgerforening i en kommune.
Hvor det er tilfældet, er vælgerforeningerne inden for kommunens område organiseret i en kommuneforening

Herunder ser du bestyrelsen for Vælgerforeningen for Venstre i Vamdrup:

Formand
Glenn Lundt
Tlf: 2176 8616
E-mail: glennlundt@hotmail.com

Næstformand
Jens Leth-Pedersen
Tlf: 2073 8878
E-mail: leth-pedersen@hotmail.com

Sekretær
Brian G. Larsen
Tlf: 2630 1658
E-mail: bgl@arenasyd.dk

Kasserer
Maj-Brit Strømdahl Flaskager
Tlf: 8175 4847
E-mail: soebakken10@gmail.com