Holdninger

Kolding

Når du er medlem af Venstre er du tilknyttet en lokal vælgerforening i forhold til din bopæl. Det er i Vælgerforeningen, at mange af Venstres aktiviteter finder sted. Vælgerforeningens opgave er derfor at varetage medlemmernes interesser. Kommuneforeningen har som primær opgave at beskæftige sig med det kommunalpolitiske niveau.

Det er i vælgerforeningen, at mange af Venstres aktiviteter finder sted. Der er ofte mere end én vælgerforening i en kommune.
Hvor det er tilfældet, er vælgerforeningerne inden for kommunens område organiseret i en kommuneforening

Herunder ser du bestyrelsen for Vælgerforeningen for Venstre i Kolding:

Formand
Søren Møller Jensen
Tlf: 4046 6823
Telefontid: Mandag kl. 16-19
E-mail: soeren.moeller@gmail.com

Næstformand
Jens-Christian Petersen
Tlf: 2045 7551
Telefontid: Onsdag kl. 18-19
E-mail: lissajenschr@gmail.com

Kasserer
Ole Videsen
Tlf: 7557 2311 / 2722 2735
E-mail: o.videsen@stofanet.dk

Sekretær
Anja Møller
Tlf: 5136 9666
Telefontid: Mandag kl. 10-13
E-mail: anjamoller1@outlook.com

Øvrige medlemmer

Niels Henning Bladt
Tlf: 2990 4988
E-mail: nielsbladt@gmail.com

Finn Slemming
Tlf: 4091 1919
Telefontid: Tirsdag kl. 17-20
E-mail: finnslemming@gmail.com

Povl Erik Nielsen
Tlf: 2240 1735
Telefontid: Tirsdag kl. 17-20
E-mail: povl@post10.tele.dk

Suppleanter

Jesper Pyndt Christiansen
Tlf: 2258 2819
Telefontid: Torsdag kl. 8-15
E-mail: landmandjesper@hotmail.dk

Jonas Kallan Langvad
Tlf: 20903511
E-mail: jonas@kallanlangvad.dk