Holdninger

Kolding

Når du er medlem af Venstre er du tilknyttet en lokal vælgerforening i forhold til din bopæl. Det er i Vælgerforeningen, at mange af Venstres aktiviteter finder sted. Vælgerforeningens opgave er derfor at varetage medlemmernes interesser. Kommuneforeningen har som primær opgave at beskæftige sig med det kommunalpolitiske niveau.

Det er i vælgerforeningen, at mange af Venstres aktiviteter finder sted. Der er ofte mere end én vælgerforening i en kommune.
Hvor det er tilfældet, er vælgerforeningerne inden for kommunens område organiseret i en kommuneforening

Herunder ser du bestyrelsen for Vælgerforeningen for Venstre i Kolding:

Formand
Niels Henning Bladt
Tlf: 2990 4988
E-mail: nielsbladt@gmail.com

Næstformand
Søren Møller Jensen
Tlf: 4046 6823
E-mail: soeren.moeller@gmail.com

Kasserer
Ole Videsen
Tlf: 7557 2311 / 2722 2735
E-mail: o.videsen@stofanet.dk

Sekretær
Anja Møller

Tlf:  26781484

Øvrige medlemmer

Finn Slemming
Tlf: 4091 1919
E-mail: finnslemming@gmail.com

Jens-Christian Petersen
Tlf: 2045 7551
E-mail: lissajenschr@gmail.com

Christina Ebeling
Tlf: 61122828
E-mail: Christina.ebeling@yahoo.dk

Suppleanter

Tanya Buchreitz Løwenstein

Tlf: 29322991

Jesper Pyndt Christensen