Vi ønsker ikke i Venstre at bestemme over de frie markedskræfter, men det kunne næsten se sådan ud i pressen i sidste uge, hvor der stod, at nu skulle Koldings kommunale arealer være økologiske. Med til historien hører, at vi nu udbyder et areal ved Dons til certificeret økologisk drift. Arealet drives under økologisk lignende vilkår i dag på en 5 årig kontrakt, som udløber i 2016, dog med den klausul, at der af hensyn til bynære arealer er tilladt handelsgødning. Det nye er, at handelsgødning ikke er tilladt fremadrettet, såfremt det altså ender med at blive en kontrakt til økologisk drift. Der er i udbuddet forbeholdt ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Birgitte Kragh
Kolding Byråd, miljøudvalget