Der er ingen grund til frustration på kommunens aktivitetscentre!

Det er en realitet at aktivitetsområdet var underlagt en besvarelse, der skal udmøntes i 2014. Dette betyder at der skal reduceres med bla. ca. 25 timer blandt aktivitetkonsulenterne og dermed også fra de timer, der leveres i de brugerstyrede huse. Der vil derefter være 2 fuldtidsstillinger tilbage, hvilket også var niveauet i 2011.

I Venstre er vi bevidste om, at rigtig mange ældre borgere bruger disse tilbud, der er i lokale klubber og foreninger. Men der sidder stadig mange ældre i eget hjem som er ensomme. Det kan skyldes sygdom, ægtefælles død, manglede netværk eller andre forhold, der har ændret livssituationen. Seniorforvaltningen har tidligere iværksat projekter hvor formålet har været at hjælpe disse ensomme borgere ved at igangsætte aktiviteter i hverdagen.

NYTÆNKNING JA TAK
I puljen til bedre ældrepleje er der i seniorudvalgets forslag beskrevet, at der skal ansættes aktivitetskonsulenter. De aktiviteter der er beskrevet i forslaget er bredere end de brugerstyrede huse. Der er som beskrevet både aktiviteter i samarbejde med boligforeninger, de brugerstyrede huse, frivillige foreninger m.fl.

Der er altså afsat 750.000 kr til disse nye aktivitetskonsulenter, og vi skal nu i udvalget have drøftet, hvorledes disse skal anvendes helt konkret.

Vi mener således, at aktivitetskonsulenterne er medtænkt i puljen til ældreløft. I Venstre vil vi lytte til, såvel seniorforvaltningen samt Ældrerådets anbefalinger og erfaringer, når kvalitetsstandarderne skal udformes. Samtidig er vores vision i Venstre, at vi også vil komme med noget nytænkning på området – til glæde og gavn for brugerne.

Så Venstre ønsker at der skal bruges resurser på aktivitetskonsulenter, men i en anden og bredere form end tidligere.

 

På vegne af Venstre

Birgitte Kragh, Tobias Jørgensen, Trille Nikolajsen
Medlem af Seniorudvalget