Nemmere for forældre at finde pasning til deres børn

Det skal være nemmere for forældre at vælge institution eller dagplejer i Kolding Kommune, når der skal findes pasning til deres børn.

Som det er i dag, så er det kun ved de kommunale institutioner og dagplejere man kan skrive sine børn op til pasning på Kolding kommunes hjemmeside.

Hvorfor er de private institutioner og dagplejere endnu ikke i pladsanvisningssystemet, så borgerservicen bliver bedre for de forældre, der skal finde den plads der er bedst for deres barn.

Jeg vil som medlem af byrådet kæmpe for en bedre samarbejde mellem kommune og det private til gav for borgerne.