Nej tak til dyremishandling i Stenderup skoven

I forbindelse med at Miljøministeren har planer om at lave Naturnationalpark i Stenderup skoven, giver det Ministeren mulighed for dispensation, ifølge en ny (pr. 14 juli 2021) indsat paragraf i dyreværnsloven.

Der står i kapitel 4. a § 20 a. at Ministeren kan imødekomme hensynet til natur og biodiversitet i en naturnationalpark, ved at undtage bestemte dyrehold og deres afkom fra bestemmelserne – som vi andre der holder dyr, er omfattet af. Det betyder at landmanden på den anden side af hegnet af NNP, er underlagt bestemmelserne i dyreværnsloven, om at passe sine dyr og ikke sulte dem.

§ 3. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Men dyrene, som ville blive udsat i indhegningen i Stenderup skoven – er ikke omfattet ovenstående § 3. de er underlagt undtagelsen!

Det betyder, at det er tilladt at dyrene i NNP sulter og det at sulte er naturligt samt en accepteret måde at dø på.
Det vil jeg kæmpe for, ikke kommer til at ske.
Ja, tak til mere biodiversitet men på dyrenes præmisser.