Når virksomheder investerer i kommunen, kan bjerge flyttes

Sønderborg kommune har Danfoss, som investerer i kommunens udvikling, og det samme gør Lego i Billund Kommune. Det er et samarbejde som ses få steder og som gavner begge parter. Sønderborg fik for en årrække siden ”Danfoss Universe”, en motorvej, en ny stor plan om et kæmpe ferieresort, og der er tale om en Als-Fyn bro.

Alt det er noget, som Danfoss har etableret eller hjulpet med. Udvikling i kommunen er med til at få nytilflyttede kvalificerede medarbejdere, og det giver en masse reklame. Investering i den lokale kommune gavner derfor ikke blot kommunen, men også virksomheden. Kolding kommune skal blive bedre til at inddrage virksomhederne, så de ikke blot har adresse i Kolding kommune, men også føler, at de er vigtige aktører i kommunen og derfor vil være med til at skabe en god kommune. Kolding har allerede gode rammer for, at virksomhederne kan trives.

Vi mangler blot at højne lysten til at få dem til at involvere sig i deres kommune. Der skal skabes en pulje af virksomheder, hvor lokal forankring og engagement er i fokus. En pulje som skal styrke båndet mellem kommunen og virksomhederne. Lokal udvikling er til gavn for alle.

Niels Henning Bladt &