Mere tid med børnene – nej til papir-normeringer

Der snakkes rigtig meget om minimumsnormeringer i vores børnehaver og vuggestuer i disse dage. Men i stedet for bare at snakke om hvor mange ansatte vi skal have per barn, så lad os snakke om hvordan vi opgør normeringen.

For måden man bruger i dag, er tal fra Danmark statistik hvor man blot dividerer antallet af personale med antal børn for at lave et gennemsnit hvad normeringen er for hele kommunen.  Man har derfor ingen tal på hvad normeringen er i den enkelte institution. Det kan vi godt gøre bedre!

Jeg ønsker en bedre og mere gennemsigtig normering, hvor vi kommer tættere på børnenes virkelighed, hvor man beregner normeringen ud fra hvor mange timer de voksne er sammen med børnene i den enkelte institution.

Jeg vil med en plads i byrådet kæmpe for at de voksne skal have mere tid sammen med børnene i vores pasningstilbud.