Mere fleksibilitet til de demente og deres pårørende

Jeg ønsker bedre fleksible aflastningstilbud til borgere med demens og deres pårørende.

Der skal i fællesskab med den dementes og deres pårørende findes samvær og aktiviteter der tager udgangspunkt i den dementes vaner, livshistorie og interesser, mens den pårørende får et frirum til egne aktiviteter eller afslapning.

Det kan f.eks. i form af tilbud om aflastning i hjemmet, om aftenen, i weekenden eller som døgntilbud.

Stem personligt på mig den 16. november, for jeg vil med en plads i byrådet kæmpe for at borgere med demens og deres pårørende får mere medbestemmelse i deres tilbud, så det giver mest mening for dem i deres hverdag.