Vil vi virkelig vækst og beskæftigelsen i landbruget, kræver det også, at lovgivningen er fleksibel, så den sunde fornuft kan sejre, når regler på papiret ikke giver mening i praksis.

På Ballegårdsvej i Vamdrup driver landmand Niels Pagh Hansen en minkproduktion, som han ønsker at udvide. Der er plads til udvidelsen mellem den eksisterende minkhal og gylletank, men midt i det hele ligger en såkaldt mergelgrav – et menneskeskabt vandhul – som Niels Pagh Hansen ikke må nedlægge, fordi hullets vandspejl er over 100 kvadratmeter og dermed omfattet af Naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Selv har han tilbudt at etablere et dobbelt så stort vandhul på et nærliggende engområde, hvor det ikke er til gene for produktionen og vil give mere værdifuld natur. Men loven efterlader ikke rum til at dispensere.

Det vil vi gerne have ændret. Vi har brug for, at der kommer gang i væksten i Danmark, og at vi giver de bedste rammer for, at fødevareerhvervet kan udvikles. Og hvis man samtidigt kan lave en god miljøløsning, hvorfor så ikke gøre det? Her er der jo tale om, at der både vil blive skabt mere produktion og mere natur – ikke det ene på bekostning af det andet.

Vi afventer endnu svar fra miljøministeren og fødevareministeren om regeringens holdning til sagen – men mon ikke også de kan se fornuften i, at der bliver skabt lidt større råderum for vækst og flere danske arbejdspladser, når nu det ikke går ud over naturen, tværtimod.

Af Eva Kjer Hansen, medlem af Folketinget for Venstre
Birgitte Kragh, gruppeformand for Venstre i Kolding Kommune og formand for Miljøudvalget