Seest Fritidslandskab kan blive et rigtigt godt fritidsområde for alle borgerne i Kolding Kommune. Arealerne ligger på en bakketop mellem Seest Mølle Ådal og Kolding Ådal. Kolding Kommune ejer de 49 ha, som består af en tidligere losseplads, agerland og skov.

I dag bruges arealerne kun lidt, på grund af støjen fra motorvejen. Arealerne vest for  motorvejen udlejes fortrinsvis til firehjultrækkerklubber, motorcross, teambuilding, hundetræning og beredskabsøvelser. Vi har i fritidsrådet og i Kultur- og Fritidsudvalget godkendt masterplan for området.

Hvilket betyder

  • at Stensgård renoveres og omdannes til et fælleshus,
  • at der etableres ca. 2 km. sti gennem Seest Fritidslandskab til cyklister og gående tværs gennem området.
  • at der etableres samarbejde med foreninger, der fremover kan være med til at skabe et område, hvor der må være støjende aktiviteter.

Når de 2 km sti bliver etableret, har vi 17 km cykel- og vandresti ”den grønne ring” rundt om Kolding Ådal, Seest Mølle Ådal og Dalby Møllebæk. Masterplanen ligger fysisk tæt på Nordic Synergy Park, kan være med til at forbinde Nordic Synergy Park tættere til dele af Kolding By med en tværgående cykelsti.

Yrsa Mastrup
Kolding Byråd