Mere fleksibilitet og frit valg

Vi vil sikre mere fleksibilitet i pasning til dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO med modul-ordninger, så I som familie kan vælge kortere dage eller færre timer – uden at slække på kvaliteten og normeringen.

Flere skal godt fra start.