Flere arbejdspladser og flere i arbejde

Kolding Kommune skal være en attraktiv erhvervskommune og styrke tiltrækningen af virksomheder.

Vi skal sikre den rigtige arbejds-kraft lokalt samt sikre tiltræk-ning, uddannelse, netværk og bosætning af medarbejdere.