Landbruget kan bidrage i klimadebatten

Det ligger mig på sinde, at det skal være muligt at drive en moderne landbrugsvirksomhed samtidig med vi passer på vores natur.

Landbruget skal omstilles til at være mere klima- og miljøvenligt samtidig med, at det er økonomisk bæredygtigt. Det er et af de krav som landbruget skal bidrage med i den nye landbrugsaftale, og det vil vi som kommunalpolitikere skulle forholde os til. Det vil derfor være vigtigt, at vi arbejder sammen om at finde de gode og holdbare løsninger.

Der findes allerede spændende muligheder, som vi i fremtiden skal kigge ind i. Det er altafgørende at vi alle er åbne for den nye viden der ligger på flere fronter. Ved et kombineret fagligt møde og debatmøde ved Kolding Herreds Landbrugsforening i sidste uge, blev teknologien omkring pyrolyse præsenteret. Her ligger muligheder for både udnyttelse af høj faglig viden, og at vi bruger teknologien til at løse den CO2 udfordring vi ikke kan komme udenom. Dette gælder fx både landbrugsmæssigt men også på spildevandsområdet.

I landbrugsaftalen fremgår også at landbruget er en vigtig bidragsyder til skabelsen af arbejdspladser i Danmark. Det er en vigtig pointe når vi taler om økonomisk bæredygtighed. I den forbindelse skal vi ikke glemme at lokalområderne i vores kommune er med til at bidrage til denne del. Det vil skabe liv og vækst samt medvirke til at sikre bosætning og attraktivitet. Jeg vil arbejde for, at udviklingen blandt erhvervslivet også kan ligge i de mindre byer i kommunen.